PHỤ GIA CHO NGÀNH SƠN, MỰC HỆ DUNG MÔI

NHỰA ALDEHYDE BASF A81

LIÊN HỆ NHẬN TƯ VẤN: 0909-987-920 - Tên sản phẩm: Nhựa styrene-acrylic...

NHỰA KETONIC 120

LIÊN HỆ NHẬN TƯ VẤN: 0909-987-920 - Tên sản phẩm: Nhựa styrene-acrylic...

NHỰA CHLORINATED PROPYLENE T5420

LIÊN HỆ NHẬN TƯ VẤN: 0909-987-920 - Tên sản phẩm: Nhựa Chlorinated...

CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT MINH LONG

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng kinh doanh