PHỤ GIA CHO NGÀNH SƠN, MỰC HỆ NƯỚC

PHỤ GIA CHỐNG THỐI CHO SƠN, BẢO QUẢN SƠN

Rhinol ICP - Phụ gia Chống Thối, Khuẩn - In can: Trong hệ thống chứa...

PHÁ BỌT LỚN-FC 1520M (60%)

LIÊN HỆ NHẬN TƯ VẤN: 0909-987-920 - Tên sản phẩm: Chất phá bọt...

CHẤT PHÁ BỌT LỚN-CHEROX 200

LIÊN HỆ NHẬN TƯ VẤN: 0909-987-920 - Tên sản phẩm: Chất phá bọt...

CHẤT CHỐNG LẮNG, TẠO ĐẶC-BENTONE EW

LIÊN HỆ NHẬN TƯ VẤN: 0909-987-920 - Tên sản phẩm: Chất chống lắng,...

NHỰA STYRENE ACRYLIC L568

LIÊN HỆ NHẬN TƯ VẤN: 0909-987-920 - Tên sản phẩm: Nhựa styrene-acrylic -...

NHỰA CHO MỰC IN NƯỚC L567

LIÊN HỆ NHẬN TƯ VẤN: 0909-987-920 - Tên sản phẩm: Nhựa styrene-acrylic...

NHỰA COPOLYMER VINYL MP45

LIÊN HỆ NHẬN TƯ VẤN: 0909-987-920 - Tên sản phẩm: Nhựa Vinyl (Copolymer...

BỘT CAO LANH CLAY KAOLIN 325

LIÊN HỆ NHẬN TƯ VẤN: 0909-987-920 - Tên sản phẩm: Bột cao lanh 325 -...

CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT MINH LONG

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng kinh doanh